Støttetildelingen for 2010 er klar!

Da er støttetildelingen for 2010 endelig klar! Vi i styret til Hyperion Oslo beklager den sene utbetaling i år. Dette skyldes bl.a. nye krav fra Oslo kommune som har vært tids- og ressurskrevende for styret, i tillegg til at kommunen utbetalte støtten langt senere i år enn tidligere. Vi håper dette vil bedre seg til neste år, men det er vanskelig å forutsi når midlene fra kommunen kommer. Dette har variert, og i 2009 fikk vi utbetalt midlene i mars mens vi i år fikk de i juni. Vi skal forsøke å holde dere oppdatert på hva som skjer, og det lønner seg å følge med på vår nettside!

Full oversikt over støttefordelingen for i år finner dere her.

Vi har i år trukket ut fem foreninger ved loddtrekning i en intern stikkprøvekontroll, som del av en ny kontrollrutine. For de som har blitt tatt ut til kontroll (se tildelingsoversikten), betyr dette at styret om kort tid vil sende dere en forespørsel om å få tilsendt regnskapet deres for 2008 og 2009, samt referat og innkalling til årsmøtet deres for 2009. Ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

VIKTIG: Fra og med 2011 har Oslo kommune gitt beskjed om at de ønsker regnskap fra samtlige av Oslo-foreningene våre, for å kunne se hva tilskuddet vi deler ut til dere benyttes til. Det betyr at alle våre foreninger må være forberedt på at man i forbindelse med støttesøknaden for Hyperion Oslo i 2011, vil bli bedt om å sende inn regnskapet sitt for 2009 i tillegg til den vanlige årsrapporten til Hyperion. Kravene til regnskapet er ikke strenge, og alt dere trenger å gjøre er å føre en enkel oversikt over hva dere har brukt penger på og hva dere har hatt av inntekter i 2009. Det vil bli Hyperion Oslo-styret neste år som står ansvarlig for å kreve inn regnskapene.

Har noen spørsmål rundt de nye kravene til kommunen eller til årets støttetildeling, er det bare å kontakte oss på kontakt@hyperionoslo.no.

Comment are closed.