Andre innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2010

Her finner dere andre innkalling og sakspapirer til Hyperion Oslos årsmøte 2010: http://hyperionoslo.no/wp-content/uploads/2010/11/Sakspapirer-ÅM2010-HO-komplett.pdf

Vel møtt!

Comment are closed.