Dagens styrevedtak

I år mottok vi 465 161 kr av Oslo kommune. Av disse skal 460 000 kr fordeles til medlemsforeningene som var med på å generere medlemstall i 2009 (som støtta utbetalt nå er basert på), og 20 000 kr skal fordeles på foreningene innmeldt etter den tid.

Håper alle er klare for å signere akseptskjemaer, de kommer snart til en innboks nær deg!

Comment are closed.