Innkalling til årsmøte

1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2011
Tid:
Torsdag 15/12-2011 kl. 18.00 til 20.00 (sosialt etterpå)
Sted:
Hyperion-kontoret, Akersbakken 12

Det innkalles herved til årsmøte i Hyperion Oslo, avholdt i Hyperions lokaler i Akersbakken 12, torsdag 15. desember. I henhold til vedtektene skal årsmøte avholdes i november. Da vi dessverre ikke har fått innkalt til dette i tide, håper vi at årsmøtet velger å se bort ifra dette og sette møtet i desember i år. Styret beklager selvsagt dette, men heller sent årsmøte enn intet årsmøte!

På årsmøtet skal nytt styre velges, og dere skal bestemme hvordan Hyperions største regionslag skal fungere det neste året. Vi håper derfor din forening setter av kvelden!

Etter årsmøtet vil også Hyperion Oslo arrangere en sosial sammenkomst for deltakerne og styremedlemmer i foreningene våre, og inviterer til pizza, spill og lek utover kvelden. Dette er en super anledning for å prate med kjente og ukjente fjes, og bli bedre kjent med andre fantastiske fritidsinteresser og mennesker.

Påmelding kan gjøres i HyperSys (https://n4f.hypersys.no/assembly/9/) allerede fra og med i dag, og antall delegater og observatører en forening har er avhengig av medlemstallene deres. Foreninger som ikke hadde medlemmer i 2010, eller som først ble innmeldt i 2011, inviteres som observatører. Se vedlegg for en oversikt over delegat- og observatørfordelingen til årets årsmøte. Delegatfordelingen er basert på medlemmer innrapportert til Hyperion, og som er bosatt i Oslo og under 26 år for rapporteringsåret.

Frist for vedtektsendringer, nye saker til møtet og for påmelding av delegater, er en uke før årsmøtet, dvs. torsdag 8. desember. Alle forslag til saker og vedtektsendringer må sendes styret på epost til adresse kontakt@hyperionoslo.no.

Vi ses på årsmøtet!

Vennlig hilsen styret i Hyperion Oslo

 

Fullstendig innkalling

Comment are closed.