Vi har fått Oslo-støtten for 2010

For kort tid siden annonserte Oslo kommune på sin nettside at barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo har fått støtten for 2010.

Hyperion Oslo har fått tildelt 551 775 kr som skal fordeles på våre medlemsforeninger. Dette er en økning på 73 998 kr ift. 2009 da vi fikk 477 777 kr. Støtten er dessverre en del forsinket sammenlignet med tidligere år, da den har pleid å komme i mars/april.

NB! Selv om beløpene har blitt annonsert tar det noe tid før vi får pengene på konto. Etter det må Hyperion Oslo-styret beregne fordelingen av midlene mellom foreningene og så sende ut akseptskjema. Som i fjor vil vi tilstrebe å betale ut pengene fortløpende etter hvert som vi får inn signerte akseptskjemaer. Følg med her på nettsiden og se etter mail fra oss for mer informasjon om når vi setter i gang innlevering av akseptskjemaene.

Comment are closed.