Bli med i Hyperion Oslo!

Du kan bli med i Hyperion Oslo på to måter:

a) Ved å melde deg inn i en av våre eksisterende foreninger, eller

b) ved å starte dine egen forening! Hvis er en gjeng som møtes regelmessig for å drive med fantastiske aktiviteter, er det fullt mulig å melde seg inn i Hyperion Oslo! Se nedenfor for mer informasjon, og dersom dette virker interessant for dere ta kontakt med oss på kontakt (snabelkrøll) hyperionoslo.no

Start din egen forening!

Å starte egen forening er lett som en plett! Alt du trenger er fem personer under 26 år og en aktivitet som er innenfor det vi kaller de fantastiske fritidsinteressene. I Hyperion sentrale vedtekter er dette definert som:

“De fantastiske fritidsinteressene omfatter følgende:

 • Fantastiske former for spill og lek, representert ved blant annet dataspill, brettspill, kortspill og miniatyrspill.
 • Datakultur, representert ved blant annet datatreff, demoscenen og annen bruk av data for kreativ utfoldelse.
 • Samarbeidsbasert historiefortelling, representert ved blant annet rollespill, levende rollespill og historisk gjenskapning.
 • Organisert fellesskap rundt fantastiske kulturuttrykk, representert ved genre som science fiction, horror og fantasy, i blant annet tegneserier, bøker, animasjon, film og TVserier.”

Har du alt dette på plass må dere avholde et stiftelsesmøte der dere velger et styre og vedtar vedtekter. Her kan dere gjerne bruke Hyperions standardvedtekter for medlemsforeninger. Nå det så er gjort må dere sende en mail med søknad om medlemskap til Hyperion på e-postadressen n4f(snabelkrøll)n4f.no. Hyperions forbundsstyre behandler søknaden og hvis alt er ok? Vips! Så er dere medlemsforening i både Hyperion og Hyperion Oslo!

NB! Dere må også ta kontingent fra medlemmene på minst 50 kr, og kontingenten må kun gjelde for maksimalt ett år av gangen.

Fordelen ved medlemskap er bl.a.:

 • Tilskudd hvert år fra Oslo kommune og Frifond
 • Kurs- og konferansetilbud fra Hyperion og Hyperion Oslo
 • Muligheten til å møte andre engasjerte folk i Oslo-området and beyond!
 • Tilgang til et elektronisk system for medlemslister og foreningsdrift (HyperSys)
 • Muligheten til å stille til verv og engasjere seg i Hyperion-rørsla!
 1. No comments yet.

 1. juni 17th, 2010
Comment are closed.