Når får vi penger?

Det var et godt spørsmål, kjære medlemsforening, et meget godt spørsmål.

Hyperion Oslo mottar kulturtilskudd fra Oslo kommune, gjennom en ordning med driftsstøtte for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. “Tilskudd utbetales normalt med en foreløpig halvpart i januar og resten i juni i tilskuddsåret.”, sier forskriften til Oslo kommune. Tidligere år har de ikke fulgt planen om to utbetalinger i året, men derimot en utbetaling i årets andre halvdel, eller slutten av første halvdel. Derfra, tar det litt tid fra vi får pengene inn på konto, til vi får fordelt pengene mellom medlemsforeningene, til dere medlemsforeningene signerer akseptbrev for pengene, og vi får overført pengene. Så det tar ikke fem minutter, akkurat. Dessverre.

I tillegg, kan det nevnes at pengene dere får utbetalt i 2012, er søkt om fra Oslo kommune i 2011, som igjen er basert på medlemstall fra 2010. Det er en omstendelig prosess, dette. Vi korter dog prosessen ned. Hos oss, tar det ikke 2 år fra man leverer medlemsliste, til man mottar penger. Og takk himmelen for det, vil man kanskje si. Nye foreninger mottar gjerne etableringsstøtte fra oss, og etablerte foreninger mottar penger basert på medlemstallene deres fra to år tidligere.

Støtte utbetales vanligvis på høsten hvert år.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.